Piškotki in Politika varstva osebnih podatkov

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. S pomočjo piškotkov si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno. Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih straneh, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.

Katere piškotke uporablja ta spletna stran?

Nujno potrebni piškotki

Piškotki, ki nam pomagajo ustrezno prikazati vsebine in drugih bistvenih elementov spletne strani. Tovrstni piškotki so aktivni le v času trajanja seje.
Primer uporabljenih piškotkov: qtrans_cookie_test

Google Analytics

Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško
izkušnjo. Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.
Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.

Google Maps
Je storitev prikaza interaktivnega zemljevida. Omogoča nam prikaz željenih lokacij potovanj in ostalih pomembnih informacij na interaktivnem zemljevidu. Življenska doba teh piškotkov znaša dol pol leta.
Primer uporabljenih piškotkov: NID, khcookie, PREF, SNID.

Facebook

Piškotki storitve Facebook personalizirajo izkušnjo skupne rabe, saj vam omogoča prijavo in preprosto interakcijo z družabnimi omrežji in beležijo število delitev, všečkov, komentarjev. Življenjska doba teh piškotkov znaša do 5 let.
Primer uporabljenih piškotkov: act, l ocale, lu, datr, csm

 

VARSTVO  OSEBNIH PODATKOV

 

  1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje UniTim, prevozne storitve, Matija Tratnik s.p. (v nadaljevanju: UniTim), za namene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja dejavnosti.

 

Podatki o upravljavcu:

Firma: UniTim, prevozne storitve, Matija Tratnik s.p.

Naslov: Povžane 3, Povžane, 6242 Materija

Matična številka: 8649561000

Telefon: 040 697 895

E-pošta: info@unitim.net

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ime in Priimek: Matija Tratnik

Kontaktni telefon: 040 697 895

Kontaktni e-poštni naslov: info@unitim.net

 

  1. ČLEN

(Vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

Za potrebe izvajanja vseh dejavnosti ter s tem povezanih storitev, ki jih je naročil Posameznik, UniTim, dokler je to potrebno za izvajanje teh storitev, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. Sem sodijo zlasti: ime in priimek, datum in kraj rojstva, bivališče, elektronski naslov, telefonska številka in številka osebnega dokumenta.

 

  1. ČLEN

(Podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebni podatki se obdelujejo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev  obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z Posameznikom.  Osebni podatki se obdelujejo tudi, kadar Posameznik poda soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekliče. 

 

  1. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo z namenom: sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe, zaračunavanja storitev, reševanja morebitnih reklamacij ter izpolnjevanje drugih zahtev v skladu z zakonodajo. 

 

  1. ČLEN

(Posredovanje podatkov tretjim osebam)

UniTim lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenski zakonodaji, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

– drugim pravnim in/ali fizičnim osebam,  če UniTim nastopa kot podizvajalec, ki z UniTimom sodelujejo za izpolnitev storitev Posameznika, vse v obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev pogodbe.  

– osebam, ki za UniTim opravljajo storitve plačil, ki so povezane z izvajanjem vseh dejavnosti.  

– osebam, ki za UniTim opravljajo storitve prodaje, informatike, zavarovanj in računovodstva.

 

  1. ČLEN

(Hramba osebnih podatkov)

Osnovni kontaktni podatki se lahko za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oz. najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu traja od enega do pet let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom. 

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja Posameznika  hranimo do preklica. Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov. 

Osebni podatki Posameznika so shranjeni v fizični ali elektronski zbirki osebnih podatkov, odvisno od tega kako so bili pridobljeni. Zbirke so ustrezno zavarovane in do njih imajo dostop le pooblaščene osebe v UniTimu.

Osebni podatki, ki jih UniTim prejme v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe UniTima. 

 

  1. ČLEN

(Posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam bo Posameznik posredoval svoje osebne podatke se odloča prostovoljno.

Ne posredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe. 

 

  1. ČLEN

(Dostop do osebnih podatkov)

Dostop do osebnih podatkov Posameznika imajo zgolj osebe znotraj UniTima, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je  UniTim sklenil pogodbo o obdelovanju podatkov (pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je StudioCriss d.o.o.  Pogodbeni obdelovalec izvaja storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med družbo UniTimom in njim. 

Zgoraj navedeni pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke uporablja le za dogovorjene namene ter jih ne bo razkrival tretjim osebam, razen v obliki in obsegu, ki ga predpisuje zakon ali ki ga dovoljuje dogovorjeni namen. 

 

  1. ČLEN

(Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov)

UniTim zagotavlja Posameznikom uresničevanje pravic v roku 30 dni od prejema zahteve Posameznika.

Od UniTima lahko Posameznik kadarkoli zahteva, da ga seznani ali obdeluje njegove osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. 

Prav tako lahko Posameznik zahteva popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar: 

– oporeka točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.

– je obdelava nezakonita, vendar Posameznik ne zahteva izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.

– osebnih podatkov UniTim ne potrebuje več, jih pa potrebuje Posameznik za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov. 

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko Posameznik zahteva izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi  privolitve Posameznika, ki jo je naknadno preklical. 

Posameznik zahteva lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posreduje drugemu upravljalcu osebnih podatkov.

Zoper UniTim ima Posameznik možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni da UniTim ali pogodbeni obdelovalec z obdelavo osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo. 

 

  1. ČLEN

(Uveljavljanje pravic Posameznikov)

UniTim sprejema zahteve v zvezi s pravicami iz prejšnjega člena na elektronski naslov unitimsp@gmail.com ali na naslov UniTim s.p., Povžane 3, 6242 Materija.  

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi z njegovimi pravicami, lahko UniTim zahteva predložitev dodatnih podatkov, ki so potrebni za potrditev identitete Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V kolikor Posameznik ne uspe zanesljivo dokazati lastne identitete se lahko zahtevek iz prejšnjega člena zavrne.  

 

11.ČLEN

Ponudba UniTima na internetni strani http://unitim.net lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Ta Politika ne velja za druge osebe. Ker UniTim nima nobenega vpliva na to ali upravljalci drugih spletnih strani upoštevajo določbe o varovanju osebnih podatkov, tudi ne prevzema odgovornosti za pravilnost in popolnost informacij, ki so objavljene na drugih spletnih straneh. 

 

12.ČLEN

O vseh spremembah v zvezi s to Politiko ali z obdelavo osebnih podatkov bodo Posamezniki v naprej obveščeni preko komunikacijskih kanalov Istranke, na spletnih straneh ali z drugim načinom obveščanja.

 

Ta Politika je objavljena na http://unitim.net in velja od 01.07.2020 dalje.

 

Matija Tratnik

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial